JEOFİZİK ÇALIŞMALAR

Yer Radarı (GPR) Yöntemi


Yer radarı (GPR) yöntemi, yakın yüzey araştırmalar için kullanılan yüksek frekanslı elektromanyetik, jeofizik yöntemdir. Yer içinde ilerleyen dalgalar anomali verecek herhangi bir nesne ile karşılaştıklarında yansıma veya saçılmaya uğrayarak tekrar yukarı çıkarlar ve yüzeydeki alıcı anten, kontrol ünitesi ve kayıtçı yardımı ile zamanın bir fonksiyonu olarak kayıt edilirler. GPR yöntemi başlıca yapısal araştırmalarda toprak stratigrafisinin ortaya çıkarılmasında, yüzeye yakın jeolojik birimlerin tespitinde kullanılan bir yöntem olmasına karşın damar tipi maden yataklarının belirlenmesinde, galeri tipi maden cevheri işletmelerinde ilerleme yönlerinin belirlenmesinde de kullanılmaktadır.