JEOFİZİK ÇALIŞMALAR

Sismik Yöntemler

Sismik Yöntemler (Kırılma)
Mühendislik çalışmalarında; zeminlerin elastik parametrelerinin saptanmasında, örtü tabakasının kalınlığının ve ana kaya derinliğinin araştırılmasında, zeminlerin sınıflandırılması ve sökülebilirliğinin belirlenmesinde sismik kırılma yöntemleri oldukça önemli yer almaktadır.

Sismik Yöntemler (Yansıma)
Sismik Yansıma Yöntemi ekonomik olarak petrol ve doğal gaz araştırmalarında, kömür yatağı
araştırmalarında, mühendislik amaçlı olarak kıyı tesislerinin denizaltı zemin ve çökel istif şartlarının belirlenmesinde, liman, karayolu, baraj ve büyük yapıların inşası ile ilgili temel kaya problemlerinin çözümünde, kültürel olarak arkeojeolojik çalışmalarda, bilimsel amaçlı olarak kara ve denizde yerkabuğu araştırmalarında kullanılmaktadır.

Sismik Yöntemler (MASW)
MASW yöntemi kesme dalgası hızlarının derinlikle değişiminin kestirilebilmesi için geliştirilmiş olan çevre dostu ve kolay uygulanabilir bir yöntemdir. Aynı zamanda çakıllı zeminlerin sıvılaşma potansiyeli araştırmalarında, standart penetrasyon deneyi veya konik penetrasyon deneyi gibi yöntemlerin kullanılmasının uygun olmadığı yerlerde de kullanılabilir.

Yüzey dalgaları yeraltında yayılırken, elastik hız ve yoğunluk süreksizliklerinin bulunduğu ortamlarda dalga boyu ve hızın sürekli değiştiği gözlenir. Bu özellik yüzey dalgalarında dispersiyon olarak bilinir ve dalga hızı, periyoda yani frekansa bağlı olarak değişim gösterir.

Çok kanallı yüzey dalgaları analizi (MASW) ile elde edilen değerlerle istenilen derinliğe kadar seviye haritaları oluşturularak inceleme alanına ait hız değerleri dağılımı derinliğe bağlı olarak görülebilmektedir. Bu çalışma alanı içerisinde ki hız değişimlerinin derinliğe bağlı olarak görülebilmesi ve lokal değişimlerin saptanabilmesi için etkili bir yöntemdir.

Zemin elastik parametrelerinden büyük öneme sahip büyütme değerinin belirlenmesi için MASW yöntemi ile elde edilen Vs değerinin kullanılması ile seviye haritaları hazırlanabilir ve
bu değerler ile çalışma alanına ait büyütme haritaları hazırlanır.