Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz


 • Zemin Etüt Çalışmaları
 • Sismik Tehlike Analiz Raporu
 • Maden Yataklarının Araştırılması ve Rezervuar Hesabı
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uygulamaları
 • İmar Planlamalarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütler
 • Jeotermal Saha Arama ve Üretim Projeleri
 • Yeraltı Suyu Arama ve Ruhsatlandırma
 • Karayolu ve Demiryolu Projeleri
 • Kentsel Dönüşüm Projeleri
 • Enerji Projeleri
 • Hidrojeolojik Etütler
 • Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporlarının Hazırlanması
 • Hidroloji Planlama Raporu
 • Taşkın Raporu
 • Jeoteknik-Doğal Yapı Malzemeleri Raporları Hazırlanması
 • Danışmanlık Hizmetleri