JEOFİZİK ÇALIŞMALAR

Manyetik Yöntem


Metalik madenlerde özellikle manyetik yöntem uygulaması ile maden yatağının belirlenmesi çalışmaları yapılmaktadır. Bu yöntem cevher oluşumunu ve uzanımını manyetik özelliklerine göre belirlemekte ve elde edilen veriler ışığında hazırlanan haritalar ile 3 boyutlu kesitlerle sahanın tüm noktalarında ki özellikler belirlenmektedir. Bu çalışmalar firmamız tarafından Geometrics firması tarafından üretilen “G-856AX” model Proton Manyetometresi ile gerçekleştirilmektedir.