JEOFİZİK ÇALIŞMALAR

Mikrogravite Yöntemi


Mikrogravite yöntemi ile maden yataklarının belirlenmesi hem uygulama açısından hem de zaman açısından oldukça verimli sonuçlar elde etmeyi sağlamaktadır. Bu yöntemle yer altında farklı yoğunluğa sahip kayaçların belirlenmesi ile olası maden yatağının belirlenmesi ve uzanımı ile ilgili bilgiler elde edilerek gerekli yatırım hesaplamaları gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar firmamız tarafından Scintrex firması tarafından üretilen “CG-5 Autograv Gravity Meter” model cihaz ile gerçekleştirilmektedir.