JEOFİZİK ÇALIŞMALAR

Elektrik Özdirenç-IP Yöntemi

Elektrik Özdirenç (DES) Yöntemi
Özdirenç (Resistivity) yöntemi olarak' da bilinen düşey elektrik sondajı (DES) yöntemi, arama jeofiziği' nde kullanılan başlıca jeofizik yöntemlerdendir. Bu yöntemde amaç, yer içinin jeolojik yapısını, elektrik özelliğine (özdirenç) göre haritalamaktır. Yöntem, maden, mineral, jeotermal enerji kaynağı ve petrol aramaları ile hidrojeoloji ve mühendislik jeolojisi problemlerinin çözümünde kullanılır.

Elektrik Özdirenç (Tomografi) Yöntemi

Elektrik özdirenç çalışmalarında yanal ve düşey yönde özdirenç değişiminin saptanması amacıyla uygulanan Elektrik Tomografi yöntemi ile yer altı yapılarının saptanmasında 2 ve 3 boyutlu olarak modellenmesi ile çözümler üretmektedir.

Elektrik tomografi çalışmaları 2 ve 3 boyutlu olarak fay araştırmaları, arkeolojik yapıların tespiti, dolgu alanlarının ve heyelan potansiyeli olan alanların belirlenmesi, kömür gibi maden ve endüstriyel hammadde yataklarının hatlarının saptanması, yer altı suyu tespitinde,  jeotermal saha aramalarında ve çeşitli jeolojik sorunların saptanmasında kullanılmaktadır.Elektrik Özdirenç-IP Yöntemi

IP Yöntem, metalik maden aramalarında yoğun olarak uygulanan bir yöntemdir. Kayaçların elektrik özelliklerinin zaman ve frekansla değişmesine bağlı olarak yapılan uygulamalar, özellikle sülfürlü cevher, grafit, petrol ve doğalgaz, endüstriyel hammadde aramalarında kullanılır.IP ölçümü sırasında görünür rezistivite değerleri de alınmaktadır. IP kesitlerinin yanı sıra rezistivite kesitlerinin de hazırlanması, sahadaki çalışmaların birlikte değerlendirilmesine katkı sağlamaktadır. Bu çalışmalar firmamız tarafından IRIS firmasına ait “VIP 10000”  ve  “ELREC PRO” model cihazlar ile yapılmaktadır.