JEOFİZİK ÇALIŞMALAR

Mikrotremör Yöntemi


Mikrotremörlerin periyot dağılım eğrileri büyük ölçüde zeminin ilk tabakasının özelliklerinin etkisinde kalmaktadır. Mikrotremör özellikleriyle, yani en büyük genlik, ortalama, hâkim ve en büyük periyotlarla, zemin sınıflaması yapılmaktadır.