MADEN VE JEOTERMAL

Maden Yatakları

Türkiye sahip olduğu yer altı zenginlikleri bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin ekonomiye kazandırılması için yatırımcılar tarafından alınan sahalarda gerçekleştirilen Jeolojik ve Jeofizik Etüdler bu yolda atılan ilk ve en önemli adımdır. Bir maden sahasının ekonomik değerinin olup olmadığı yapılan etüd çalışmaları neticesinde belirlenir ve bu çalışmalar ile üretim yapılacak olan cevher miktarı belirlenir.
 
Maden yataklarının araştırılmasında bilimsel yöntemlerin kullanılması ile kısa zaman içerisinde daha az maliyetle rezerv hesabı yapılmakta ve ülke ekonomisine katkıda bulunulmaktadır.
 
Bu amaç doğrultusunda Aktif Yerbilimleri olarak Jeolojik Saha Etütlerinin yanı sıra Jeofizik Yöntemlerin uygulanması ile her çeşit maden yatağının araştırılmasında ve olası rezervuar hesabının yapılmasında başarılı sonuçlar elde etmenin gururunu yaşamaktayız.


 
Manyetik Yöntem
Metalik madenlerde özellikle manyetik yöntem uygulaması ile maden yatağının belirlenmesi çalışmaları yapılmaktadır. Bu yöntem cevher oluşumunu ve uzanımını manyetik özelliklerine göre belirlemekte ve elde edilen veriler ışığında hazırlanan haritalar ile 3 boyutlu kesitlerle sahanın tüm noktalarında ki özellikler belirlenmektedir. Bu çalışmalar firmamız tarafından Geometrics firması tarafından üretilen “G-856AX” model Proton Manyetometresi ile gerçekleştirilmektedir.

Mikrogravite Yöntemi
Mikrogravite yöntemi ile maden yataklarının belirlenmesi hem uygulama açısından hem de zaman açısından oldukça verimli sonuçlar elde etmeyi sağlamaktadır. Bu yöntemle yer altında farklı yoğunluğa sahip kayaçların belirlenmesi ile olası maden yatağının belirlenmesi ve uzanımı ile ilgili bilgiler elde edilerek gerekli yatırım hesaplamaları gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar firmamız tarafından Scintrex firması tarafından üretilen “CG-5 Autograv Gravity Meter” model cihaz ile gerçekleştirilmektedir.

IP ve Rezistivite Yöntemi
IP Yöntem, metalik maden aramalarında yoğun olarak uygulanan bir yöntemdir. Kayaçların elektrik özelliklerinin zaman ve frekansla değişmesine bağlı olarak yapılan uygulamalar, özellikle sülfürlü cevher, grafit, petrol ve doğalgaz, endüstriyel hammadde aramalarında kullanılır. IP ölçümü sırasında görünür rezistivite değerleri de alınmaktadır. IP kesitlerinin yanı sıra rezistivite kesitlerinin de hazırlanması, sahadaki çalışmaların birlikte değerlendirilmesine katkı sağlamaktadır. Bu çalışmalar firmamız tarafından IRIS firmasına ait “VIP 10000”  ve  “ELREC PRO” model cihazlar ile yapılmaktadır.


Yer Radarı (GPR) Yöntemi
Yer radarı (GPR) yöntemi, yakın yüzey araştırmalar için kullanılan yüksek frekanslı elektromanyetik, jeofizik yöntemdir. Yer içinde ilerleyen dalgalar anomali verecek herhangi bir nesne ile karşılaştıklarında yansıma veya saçılmaya uğrayarak tekrar yukarı çıkarlar ve yüzeydeki alıcı anten, kontrol ünitesi ve kayıtçı yardımı ile zamanın bir fonksiyonu olarak kayıt edilirler. GPR yöntemi başlıca yapısal araştırmalarda toprak stratigrafisinin ortaya çıkarılmasında, yüzeye yakın jeolojik birimlerin tespitinde kullanılan bir yöntem olmasına karşın damar tipi maden yataklarının belirlenmesinde, galeri tipi maden cevheri işletmelerinde ilerleme yönlerinin belirlenmesinde de kullanılmaktadır.