MADEN VE JEOTERMAL

Jeotermal Enerji

JEOTERMAL ARAMA

Ülkemiz sahip olduğu yer altı zenginlikleri açısından Dünya’da  sayılı ülkeler arasında yer almaktadır. Ekonominin temeli olan enerji ve hammadde ihtiyaçlarının karşılanması doğal kaynakların kullanımı ile orantılı şekilde ülke ekonomilerine şekil vermektedir.

Yatırım ve işletme maliyetlerinin belirleyici rol oynadığı bu sektörde en kısa sürede en verimli sonuçları en ekonomik yollarla elde etmek tüm yatırımcıların en temel ihtiyacı haline gelmiştir.

Enerji alanında sürdürülebilir, yenilenebilir, diğer fosil yakıtlara göre hem düşük maliyetli hem  çevre dostu, güvenilir bir enerji kaynağı olan Jeotermal Enerji  günümüzde oldukça tercih edilen bir alternatif enerji kaynağıdır.

Bu kaynağın araştırılmasında bilimsel çalışmalar ile kısa zamanda oldukça başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Aktif Yerbilimleri sahip olduğu alanında uzman ve tecrübeli mühendis kadrosu ile Jeofizik Yöntem Uygulamaları, Jeolojik Saha Çalışmalarıyla ve Jeokimyasal Analizler ile bu alanda başarılı sonuçlar elde etmenin gurunu yaşamaktadır.

Bu çalışmalarda Yerbilimlerinin çeşitli dallarının birlikte uygulanması zaman ve maliyet açısından getirdiği başarılı sonuçları ile yatırımcıların tercihi haline gelmiştir.

Bu alanda firmamız tarafından yapılan Jeolojik ve Jeofizik Çalışmalar;

 • Bölgesel ve Alansal Jeolojik Saha Çalışmaları
 • Faylanma Mekanizmalarının Oluşumunun Belirlenmesi
 • Olası Rezervuar Yapılarının Araştırılması
 • Jeolojik Haritaların Oluşturulması
 • Bu alanda firmamız tarafından yapılan Jeofizik Çalışmalar;
 • Mikrogravite Yöntemi
 • Düşey Elektrik Sondajı
 • Doğal Potansiyel Yöntemi
 • Jeofizik Verilerin Modellemesi ve Üç Boyutlu Haritaların Oluşturulması
 • Bu alanda firmamız tarafından yapılan Jeokimyasal Çalışmalar;
 • Radon Gazı Ölçümleri
 • CO2 Gazı Ölçümleri
 • Sahada Yüzey Sularından ve Mevcut Kuyulardan Numunelerin Alınması